يک شعر

         (جیغ)
در تمام میدانها شاخ به شاخ شده اند
 چراغ قرمز     دربرابر      گاوهای اسپانیایی
خون ایگناسیو را بالا آورده
لورکا با گیتار برقییش زیر ماه ایستاده۰
/ 0 نظر / 20 بازدید